Quách trung thành

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tiểu sử[edit]

Quách trung thành - người Việt nam ở Canada . Kỹ sư (Eng) điện , điện tử , điện toán . Cử nhân đại học trường Đại học Manitoba (B.Sc.E.E) . Tốt nghiệp đại học niên khóa 1984-1988 . Winipeg . Manitoba . Canada

Đóng góp[edit]