Sách Luận ngữ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Luận Ngữ[edit]

Luận Ngữ là sách sưu tập ghi chép lại những lời dạy của Khổng Tử và những lời nói của người đương thời. Sách Luận Ngữ gồm 20 thiên, mỗi thiên đều lấy chữ đầu mà đặt tên, và các thiên không có liên hệ với nhau.Đọc sách này, người ta hiểu được phẩm chất tư cách và tính tình của Khổng Tử, nhất là về giáo dục, ông tỏ ra là người thấu hiểu tâm lý của từng học trò, khéo đem lời giảng dạy thích hợp với từng trình độ, từng hoàn cảnh của mỗi người. Như có khi cùng một câu hỏi mà ông trả lời cho mỗi người một cách.

Trích dẩn[edit]

Khổng tử nói

 • Con em (thanh niên) ở trong nhà thì hiếu, thảo với cha mẹ, ra ngoài thì kính nhường bậc huynh trưởng, thận trọng lời nói mà thành thực, yêu khắp mọi người mà gần gũi người nhân đức; làm được thế vậy rồi mà còn dư sức thì sẽ học văn (tức học Thi,Thư, Lễ, Nhạc, Dịch...).
 • Đạo người quân tử: giữ mình thì khiêm cung, thờ vua thì kính cẩn, nuôi dân thì có ân huệ, sai dân thì hợp tình lí (hợp nghĩa) .

Sách Luận ngữ[edit]

 1. Học Nhi
 2. Vi Chính
 3. Bát Dật
 4. Lý Nhân
 5. Công Dã Tràng
 6. Ung Dã
 7. Thuật Nhi
 8. Thái Bá
 9. Tử Hãn
 10. Hương Đảng
 11. Tiên Tiến
 12. Nhan Uyên
 13. Tử Lộ
 14. Hiến Vấn
 15. Vệ Linh công
 16. Quý thị
 17. Dương hóa
 18. Vi tử
 19. Tử Trương
 20. Nghiêu viết