Sinh học 7/Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Một số giun đốt thường gặp[edit]

- Ngành giun đốt gồm nhiều loại như: gun đất, đỉa, vắt, rươi, giun đỏ…

- Môi trường sống đa dạng: đất ẩm, nước, lá cây

- Lối sống: tự do, định cư, kí sinh ngoài hay chui rúc

Đặc điểm chung[edit]

* Mặc dù ngành giun đốt rất đa dạng, phân bố ở các môi trường với các kiểu lối sống khác nhau, nhưng chúng đều có chung một số đặc điểm:

- Cơ thể phân đốt, có thể xoang.

- Ống tiêu hóa phân hóa

- Bắt đầu có hệ tuần hoàn

- Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể

- Hô hấp qua da hay mang

Vai trò của giun đốt[edit]

- Làm thức ăn cho người: rươi, sa sùng, bông thùa…

- Làm thức ăn cho động vật khác: giun đất, giun đỏ, giun ít tơ…

- Làm cho đất trồng xốp, thoáng: các loại giun đất…

Tham khảo[edit]

  • SGK Sinh học 7, NXB Giáo dục, 2019