Sinh học 7/Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Một số ngành giun dẹp khác[edit]

- Giun dẹp thường kí sinh ở các cơ quan có nhiều chất dinh dưỡng của người và động vật như ruột non, gan, máu.

+ Ví dụ:

- Sán lá máu kí sinh trong máu người

Sán bã trầu kí sinh ở ruột lợn

- Sán dây kí sinh ở ruột người và cơ bắp trâu, bò, lợn

- Xâm nhập chủ yếu qua con đường ăn uống (sán lá, sán dây) hay qua da (sán lá máu..)

- Cách phòng chống giun dẹp kí sinh

  • Giữ vệ sinh ăn uống: thức ăn phải nấu chín, uống nước sôi để nguội.
  • Giữ vệ sinh môi trường, thức ăn cho vật nuôi

Đặc điểm chung[edit]

Mặc dù ngành Giun dẹp có các đại diện như sán lá, sán dây… cấu tạo biến đổi khác xa nhau, nhưng tất cả các giun dẹp đều có chung các đặc điểm sau: (dấu “+” là đúng, dấu “-“ là sai)

* Kết luận đặc điểm chung của ngành giun dẹp:

- Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên

- Phân biệt đầu, đuôi, lưng, bụng

- Ruột phân nhánh, chưa có hậu môn

* Giun dẹp kí sinh còn có thêm các đặc điểm:

- Có giác bám, cơ qan sinh sản phát triển

- Ấu trùng phát triển qua các vật chủ trung gian

Tham khảo[edit]

  • SGK Sinh học 7, NXB Giáo dục, 2019