Sinh học 7/Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Một số giun tròn khác[edit]

- Phần lớn giun tròn kí sinh ở động vật, thực vật và người, một số sống tự do.

- Tác hại: hút các chất dinh dưỡng trong cơ thể người và động vật, gây ra các bệnh ở mức độ nguy hại khác nhau

- Đại diện: giun chỉ, giun móc câu, giun tóc, giun kim, giun xoắn…

* Biện pháp phòng tránh bệnh giun:

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân: rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh

- Giữ gìn vệ ainh môi trường: tiêu diệt ruồi nhặng, không vứt rác bừa bãi

- Đi giày, ủng khi tiếp xúc ở nơi đất bẩn

- Kiểm nghiệm thực phẩm và cấm buôn bán các loại thịt trâu, bò, lợn…bị nhiễm bệnh

- Giáo dục trẻ bỏ thói quen mút tay

- Tẩy giun 2 lần/năm

Đặc điểm của ngành giun tròn[edit]

* Kết luận: Ngành giun tròn có các đặc điểm chung sau:

- Phần lớn sống kí sinh

- Cơ thể hình trụ, thuôn 2 đầu

- Có vỏ cutin bao bọc, khoang cơ thể chưa chính thức

- Cơ quan tiêu hóa dạng ống, bắt đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn

Tham khảo[edit]

  • SGK Sinh học 7, NXB Giáo dục, 2019