Szkoły

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lista najważniejszych uniwersytetów w Polsce[edit]

Uniwersytet Miasto Rok założenia Adres internetowy Liczba studentów (na 30 XI 2008) [1]
Uniwersytet Jagielloński
łac. Universitas Iagellonica Cracoviensis
ang. Jagiellonian University in Krakow
Kraków 1364/1400 UJ 46,5 tys.
Uniwersytet Wrocławski
łac. Universitas Wratislaviensis
ang. University of Wrocław
Wrocław 1505/1702/1811 UWr 36,9 tys.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
łac. Universitas Studiorum Mickiewicziana Posnaniensis
łac. tradycyjna: Alma Mater Posnaniensis
ang. Adam Mickiewicz University
Poznań 1611/1919 UAM 46,8 tys.
Uniwersytet Warszawski
łac. Universitas Varsoviensis
ang. University of Warsaw
Warszawa 1816 UW 55,9 tys.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
łac. Universitas Catholica Lublinensis Ioannis Pauli II
ang. John Paul II Catholic University of Lublin
Lublin 1918 KUL 18,6 tys.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
łac. Universitas Maria Curie-Skłodowska
ang. Maria Curie-Skłodowska University
Lublin 1944 UMCS 29,5 tys.
Uniwersytet Łódzki
łac. Universitas Lodziensis
ang. University of Łódź
Łódź 1945 39,2 tys.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
łac. Universitas Nicolai Copernici
ang. Nicolaus Copernicus University in Toruń
Toruń 1945 UMK 31,2 tys.
Uniwersytet Śląski
łac. Universitas Silesia
ang. University of Silesia
Katowice 1968 33,1 tys.
Uniwersytet Gdański
łac. Universitas Gedanensis
ang. Gdańsk University
Gdańsk 1970 UG 28,6 tys.
Uniwersytet Szczeciński
łac. Universitas Stetiniensis
ang. University of Szczecin
Szczecin 1984 US 30,1 tys.
Uniwersytet Opolski
łac. Universitas Opoliensis
ang. University of Opole
Opole 1994 UO 15,0 tys.
Uniwersytet w Białymstoku
łac. Universitas Bialostocensis
ang. University of Bialystok
Białystok 1997 UwB 14,3 tys.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
łac. Universitas Warmiensis-Masuriensis in Olsztyn
ang. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Olsztyn 1999 UWM 34,0 tys.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński
ang. Cardinal Stefan Wyszyński University
Warszawa 1999 UKSW 20,1 tys.
Uniwersytet Rzeszowski
łac. Universitas Ressoviensis
ang. Rzeszów University
Rzeszów 2001 URz 21,7 tys.
Uniwersytet Zielonogórski
łac. Universitas Viridimontanae
ang. University of Zielona Góra
Zielona Góra 2001 UZ 16,8 tys.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
łac. Universitas Casimir Magni
ang. Kazimierz Wielki University
Bydgoszcz 2005 UKW 13,6 tys.

Lista innych uczelni wyższych w Polsce[edit]

Państwowe wyższe szkoły zawodowe[edit]

Lista najważniejszych uczelni wyższych w Polsce i na świecie[edit]

dodać

Przypisy[edit]

  1. Główny Urząd Statystyczny: Studenci szkół wyższych (łącznie z cudzoziemcami) na dzień 30 XI 2008, dostęp: 2 XII 2009