TEMPS

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

1.Definició pròpia[edit]

El temps és una unitat mesurable que utilitzem per saber la quantitat de vida que gastem fent una acció, això és relatiu depenent de la acció.

2.Etimologia[edit]

La paraula temps prové del llatí tempus, temporis. El sentit de tempus remet més bé a una fracció de una llinea temporal.

3.Definició de diccionari[edit]

3.1 Català[edit]

Definició 1: Paràmetre real (no negatiu) que constitueix una de les quatre coordenades del conjunt continu espai temps, que permet de situar un punt material, individualitzant-lo, en una successió d’esdeveniments observats des d’un mateix sistema de referència. Font: Diccionari.cat Autor: SAU, empresa que FORMA part de Fundació Enciclopèdia Catalana.

Definició 2: Durada i successió de les coses, considerada com a transcorrent d'una manera contínua i uniforme i que hom mesura per fenòmens successius esdevinguts a intervals regulars, com el cicle solar, el cicle lunar, el curs de les estacions, etc. Font: Diccionari de la llengua catalana Autor: Instituts d'estudis catalans.

Definició 3: Forma mental que assumeix l’experiència de la durada i de la successió, el temps essent concebut com a transcorrent contínuament i uniformement i mesurat per fenòmens successius que ocorren a intervals regulars, com la revolució aparent de l’esfera celeste causada per la rotació de la Terra. Font: Didac.

3.2 Castellà[edit]

Definició 4: Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Su unidad en el Sistema Internacional es el segundo. Font: Real Academia Española.

3.3 Anglès[edit]

Definició 5: The system in which events follow from one to another;the passing of minutes, hours, days, or years. Font: Wordrefence

4.Definicions filosòfiques[edit]

1a Definició: Però sense canvi no hi ha temps; doncs quan no canviem en el nostre pensament o no advertim que estem canviant, no ens sembla que el temps hagi transcorregut, per tant, el temps no és moviment, sinó en tant que el moviment té nombre. Font: Cuaderno de Materiales, Glosario de conceptos filosóficos.

2a Definició: El temps no és un tret que les coses tinguin independentment del nostre coneixement d'elles, el temps es una forma a priori de la sensibilitat externa. Font: Filosofía Medieval y Moderna. Autor: Javier Echegoyen Olleta. Editorial: Edinumen.

3a Definició: Però sense canvi no hi ha temps; doncs quan no canviem en el nostre pensament o no advertim que estem canviant, no ens sembla que el temps hagi transcorregut, per tant, el temps no és moviment, sinó en tant que el moviment té nombre. Font: Definició de Plató

5.Definició pròpia contrastada[edit]

El temps és una magnitud física que utilitzem per calcular o establir la secuencia o l'ordre de les accions que fens en aquell període.