Talk:Hiired

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

RETSENSIOON

Esmapilgul tundus teema hea, seepärast ka selle teema retsenseerimiseks valisingi. Silmadega üle referaadi lastest märkasin, et puudub kasutatud materjalide loetelu. Vaevalt, et kõik peast kirja pandi. Huvitav oli lugeda ajaloost, kuidas esimesed hiired meenutasid telliskivi, mida ei saa võrreldagi tänapäeval kasutatavate hiirtega, millel on ikka igasuguseid disaine välja mõeldud. Referaat oli üldiselt informatiivne, kuid oleks võinud ka välja tuua USB abil ühendatavad hiired ning üldse erinevatest ühendusviisidest, juhtmeteta hiirtest jms ühtteist natukene rääkida. Üldiselt tundus referaat ka lühike aga see eest oli minu arvates kõigest tähtsamast ka räägitud. Vähemalt natukene. Kujunduslikust poolest rääkides oleks võinud kindlasti lisada pilte erinevatest hiirtest, oleks silmal ka ilusam olnud vaadata. Hhuvitav oleks olnud näha millised need telliskivid siis kunagi välja nägid.

Sander Eesmaa


Retsensioon[edit]

Lühitutvustus
Hiir on vahend mille abil saab suhelda arvutiga. Hiir on mõeldud inimeste töö lihtsutamiseks arvutiga opereerides. Tänapäevaks on see saanud üheks enesestmõistetavaks arvuti oskas mida omab arvatavasti iga lauaarvti kasutaja.
Sisu analüüs
Referaaat omab endas kuut alapunkti kus kirjeldatakse lühidalt hiire ajalugu, tuuakse välja kolme sorti erinevad hiired – kuuliga hiired, optilised hiired ja laserhiired ja selgitatakse millise näitaja põhjal eristatakse hiiri paremuse poolest. Töö omab endas vajalikku alapunktide jaotust- see tähendab et tekst on piisavalt hästi liigendatud ,e t leida kogu vajalik informatsioon tekstist kiirelt ülesse. Tekstist on puudu oluline referaadile omane osa. Referaat ei oma mitte ühtegi viidet, kus kohast on üles tähendatud andmed saadud. Kui teha piisavalt järelpärimisi internetis teema kohta siis kindlasti võiks anda sellele tööle plagiaadi süüdistuse. Kui uurida samat teemat näiteks kõigile teada-tuntud lehelt wikipedia.org siis leiab väga palju huvitavat informatsiooni teema kohta millest poel mitte mdiagi mainitud minu retsenseeritavas referaadis. Endapoolse arvamusena lisaksin , e toleks mõnus olnud näha mõnda lahedat illustreerivat pilti hiirtest, sest varaseimate hiire-mehhanismide ehitus on vägagi huvitav. Tööle ei oska otseslt hinnet anda, kuan töö tundub poolik.

Retsenseeris:
Kristjan Sepp
02.12.2010


Hiired on hea teema, mida käsitleda, sest arvutihiir on revolutsiooniline ja lihtne seade.

Mis puutub vormi, siis pealkirjastamisel ei ilmnenud raskusi. Küll aga on tekstis kaks katkendjoonega kasti, milles on ainult esimene pool lausest tervikust. Reavahe on ka suur. Mahu poolest on artikkel lühike. Oleks oodanud spetsiifilisemat lähenemist hiirtele: igale hiire tüübile vastanuks mingisugune pilt või skeem sellest, kuidas see töötab. Hiirte arengut kajastavad pildid oleksid olnud väga huvitavad. Selliseid fakte, mida tavaline arvutikasutaja teab, tekstist ma palju ei leidnud. Samuti mainiks ära, et hiiri peab pessa ka ühendama: palju aega tagasi olid selleks RS-232 InPort ning uuemat PS2, USB ja Bluetooth varianti ei tasuks ära unustada. Hiire nuppudevahelisest rullist pole sõnagi, veel vähem näitudest, mis hiire all kirjas on.

Targem oleks siiski panna viiteid, isegi siis, kui tegu ei ole endakirjutatud tükiga. Vähemalt pole midagi Wikist võetud


Joosep Käsper