Talk:Satelliidid

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Antud referaat räägib tänapäeval väga oluliseks kujunenud tehiskaaslastest,sateliitidest.Välja on toodud sateliitide tööpõhimõte,kuidas satellidid orbiidile saavad,sateliitide töölaad ja lähemalt tutvustatud millega on sateliidid varustatud.Edasiselt on kirjeldatud sateliitsüsteemi ehitust ja tööpõhimõtet.Juttu on tulnud ka esimesest sateliidist,sputnik-1-est, selle missioonist ning kirjas on ka sateliitide liigid,mis on ehituselt,kui ülesandelt väga erinevad.


Referaadi lugedes oli vahepeal suhteliselt raske aru saada,kuna kasutatud oli palju keerulist ja teaduslikku materjali.Kuid näha oli,et autor oli süvenenud teemasse,kuna suur osa materjale oli inglis keelne ja selle tõlkimisega oli vaeva nähtud ja välja oli nopitud suur osa ebaolist teksti.Materjali oli kasutatud samuti mitmesugust,tuues välja ka raamatu,mis oli lausa läbi töödeldud 26-lk raames.Miinuseks siin on aga wikipedia kasutamine.Puudusid ka viited,mis oleks olnud väga vajalikud just sellise teksti juures.Ülesehitus oli korralik ja selle kallal eriti nuriseda ei saa.Kena oleks olnud ka näha mõnda satellidi pilti.Muidu oli referaat korralikult koosatud ja täitsa huvitav lugeda.

Retsenseeris
Madis Ilustrumm


Martin Köstneri referaat räägib satelliitidest. Töö on sisuliselt jaotatud seitsmesse osasse selgitades satelliidi tööpõhimõtet, ehitust, missiooni, erinevaid satelliidi tüüpe ja esimest tehissatelliiti.
Teema valik ja sissejuhatus tõotas head. Esmasel vaatlusel tundus üsna korraliku pikkusega referaat olevat. Eksisteeris sisukord ja kasutatud kirjandus, aga puudusid viited. Autor oleks võinud lisada ka mõne illustreeriva pildi.
Ka keelekasutus ei olnud kiita:

  1. keerulised teaduslikud väljendid, mida oleks võinud lahti seletada või varustada selgituse viitega;
  2. pikad ja lohisevad laused, mis sisaldasid liigapalju sidesõnu ja mida tuli halva sõnastuse tõttu umbes 3 korda lugeda, et mõista, mis millega kokku käib;
  3. esines tegusõnata lauseid või lihtsalt veidra sõnakasutusega lauseid.

Peatükk „satelliitide missioonid“ oli minu arvates ebavajalik – sama informatsioon oli sissejuhatuses. Kirjandusena ei tohiks kasutada ka wikipediat, samas oli hea, et kasutatud oli ka kirjandust, mis ei ole internetist kättesaadav. Kokkuvõtvalt arvan, et teema oli küll huvitav, aga referaat ise polnud nii huvitav.

Retsenseeris Dea Taur