Talk:Videokaardid

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Retsensioon.
Huvitav referaat, saab üldise ülevaate, mis asi on videokaart. Välja on lühidalt toodud ajalugu, tootjad, mälutüübid, siinid. Ülesehitus on hea. Siinide kohta on tehtud iseloomustav tabel, mida on lihtne lugeda.

Palju materjali on kopeeritud üle viidetes olevatest linkidest suhteliselt muutmata kujul, näiteks Voodoo 1 ajaloo kohta, kuid esineb ka autori poolt tõlgitud teksti. Kasutatud on ka Wikipedia artikkleid, mida tungivalt soovitati mitte kasutada. Suvalisi lauseid google otsingumootorisse kopeerides võib leida mitmeid sarnaseid referaate. Lisaks on mõningatest lausetest keeruline aru saada.
Kirjutada oleks võinud veel juhtivate graafikakaartide tootjate toodetest(nt Nvidia ja AMD) ja võrrelda nende momendi nn "lipulaevasid". Lisada oleks võinud veel mõningaid pilte, just siinide ja graafikakaartide kohta(nt voodoo 1). Veel võiksid olla teksti sees klõpsatavad viited.

Hannes091 00:54, 3 December 2010 (UTC)Pean siin kohal nõustuma eelmise inimesega. Tõesti leidub suvalisi lauseid tööst Google-i otsingusse kopeerides nendele ka vasteid. Aga, kuna autor on oma tööd edasi teinud pärast esimese retsensiooni kätte saamist, on silmmärgatavalt muutunud ka ülesehitus. Ja ainult paremuse poole. Referaat on mahukas ja hea ülesehitusega. Referaati on lisatud ka tabeleid, mis sisaldavad kasulikku informatsiooni, mitte ei ole tehtud lihtsalt referaadi pikkuse suurendamiseks. Kuigi leidub siin ja seal üksikuid kirjavigu, ei näe ma põhjust selle kallal nuriseda.


Martin ORrav