Tehnologii XML -- Managementul conferintelor -- Implementare -- 2007-2008 -- info.uvt.ro

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Paşii necesari implementării (în ordinea priorităţilor):

 1. definirea schemei bazei de date;
 2. definirea interfeţelor WSDL;
 3. modelare tuturor cererilor pentru XAware cu ajutorul SoapUI:
  • adăugare / ştergere;
  • interogări;
 4. definirea formelor XForms pentru utilizare în Orbeon;
 5. implementare BPEL;
 6. de investigat pentru Orbeon utilizarea:
  • sesiunilor;
  • persistenţei;

Obvervaţii:

 • atenţie la informaţiile de corelare (eventual o cheie unică gen UUID);
 • interfeţele WSDL ar trebui să fie literal-doc şi wrapped;
 • mapare între XAware şi BPEL se realizează prin doXSLTransform pe partea BPEL-ului;
 • metode de tratare a erorilor în BPEL şi Orbeon;