User:Кащевська Софія

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня

Освіта[edit]

Кащевська С.І.,народилася 10 березня 1982 р.н. в м. Тернопіль. Мати лікар сімейної медицини, м. Львів. Проживає в с. Лисиничі. Закінчила Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького у 2004 році. Після закінчення університету 2004 - 2005 р.р. навчалась в інтернатурі на базі ІКЛ м.Львова. В січні 2006 року, після проходження відповідних курсів, зарахована на посаду лікаря - інфекціоніста дитячого Новояворівської районної лікарні №1. З липня 2006 року працювала в кабінеті інфекційних захворювань 5-ої комунальної міської клінічної поліклініки лікарем - інфекцоіністом, та з березня 2009 року працює в ІІІ- му відділенні КЗЛОР "ЛОІКЛ". Стаж роботи 5 років. За час роботи проявила себе кваліфікованим, грамотним лікарем, відповідальним керівником. До роботи відноситься добросовісно, має добру теоретичну підготовку, постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. Володіє всіма інструментальними методами обстеження і лікування хворих.

Медик лікар. В січні 2006 року, після проходження відповідних курсів, зарахована на посаду лікаря - інфекціоніста дитячого Новояворівської районної лікарні №1. З липня 2006 року працювала в кабінеті інфекційних захворювань 5-ої комунальної міської клінічної поліклініки лікарем - інфекцоіністом, та з березня 2009 року працює вІІІ- му відділенні КЗЛОР "ЛОІКЛ".

Науковий доробок[edit]

Автор наукових і навчальних методичних праць .

 • Лазар І.Г., Кащевська С.І. Ґендерна політика та інформаційний менеджмент в охороні здоров'я України// Внутрішня політика держави: сутність, принципи, методологія: Матеріали щорічної наук. – практ. конф. за міжнар. участю (27 січня 2005 р.): У 2 ч. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – Ч. 2. – С. 177- 180
 • Ігор Огірко, Софія Огірко, Ігор Чорнобай, Олена Шиян. Підготовка фахівців рекреаційно-оздоровчої сфери з навчального курсу “валеометрія”. Матеріали 2- ї регіональної науково-практичної конференції “Проблеми активізації рекреаційно- оздоровчої діяльності населення”. Львів: ЛДІФК.- 11-12 травня 2000 року.
 • Н.Б. Позднякова, С.І. Кащевська, Ю.Є. Махун. Сучасні проблеми імунопрофілактики інфекційних захворювань. Журнал Практична медицина . - Львів. - ISSN 5-7763-2349-5. 2007г. ХIV № 2
 • Карпук В. І., Кащевська С. І., Огірко І. В. Сучасні можливості дистанційного навчання слухачів.Матеріали щорічної наук. – практ. конф. за міжнар. участю : Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – С. 170- 180.
 • Кащевська С. І. Валеометрія та духовні засади дорового способу життя.Материалы III Международной научно-практической конференции. ВАЛЕОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ .2005 г. Том 1.
 • Ясінський М. Ф., Кащевська С. І., Ясінська Л. М., Ковалишин В. В. Оптичні і оптико-електронні методи реєстрації рухів спортсменів // Фізична культура і спорт: проблеми, дослідження, пропозиції: Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф.. – Дніпропетровськ, 2005. – Т. 65. – С. 54-57.
 • Огірко I.B.,ОгіркоО.І.,КащевськаС.І.Інформаційні технології та інформаційне забезпечення фізичної культури та спорту. Збірник «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ». ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА. Збірник_ІІІ_науково-практичного семінару "Іноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді" 15-16 грудня 2016 р. C.90-93. https://www.academia.edu/Bookmarks.

Джерела[edit]

 • Ясінський М. Ф., Кащевська С.І., Ясінська Л.М. Інформаційні технології в роботі медичного психолога.Університет "ЛЬВІВСЬКИЙ СТАВРОПІГІОН". Львів. 2004 р., 20с.
 • Ihor Ohirko , Sofia Kaschevska. Modelowanie matematyczne. Administracja publiczna. Informatyka medyczna. Університет "Львівський Ставропігіон",Lviv. 2014 . 68с.
 • Ogirko I., Furtak I., Hrytsko R., Kaschevska S. INFORMATIZATION OF MODERN SOCIETY AND HEALTHCARE SYSTEM: STATE, PROBLEMS,PROSPECTS // Південноукраїнський медичний науковий журнал. Науковий журнал # 14 (14) травень ,2016. – Одеса, 2016.- С.119-126. Southern Medical Journal. Scientific journal # 14 (14) . 2016 - Odessa, 2016.- S.119-126.
 • Огірко І., Кащевська С. Дольова участь - методи та формула управління змінами.Зб «Українсько -польський симпозіум Громадське здоров’я та реабілітація – ІМПАКТ 2017 Трускавець 21.09.2017-23.09.2017. Львівський Національний Медичний Університет імені Данила Галицького- Польське Товариство Соціальної Медицини та Громадського Здоров’я. С.31.


Лікар-інфекціоніст - займається діагностикою, лікуванням, профілактикою інфекційних захворювань.

 • Надає медичну допомогу хворим з інфекційною патологією.
 • Застосовує сучасні методи дослідження, діагностики, лікування інфекційних хвороб.
 • Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.
 • Проводить протиепідемічні профілактичні заходи.
 • Працює в контакті з лікарями інших спеціальностей та санітарно-епідеміологічною службою.
 • Організує і проводить консультації хворих.
 • Дотримується принципів медичної деонтології. Керує роботою медичного персоналу. Планує роботу і проводить аналіз її результатів. Веде лікарську документацію. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Лікар-інфекціоніст повинен знати[edit]

 • чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я; основи права в медицині; організацію медичної допомоги інфекційним хворим, ; права, обов'язки та відповідальність лікаря-інфекціоніста;
 • загальну патологію інфекцій, закономірності розвитку інфекційного процесу, механізми імунітету та алергії, вікові особливості;
 • сучасну еволюцію і зміну структури інфекційних хвороб;
 • епідемічний процес, його особливості, ланки;
 • сучасну класифікацію інфекційних хвороб;
 • повільні інфекції;
 • хвороби, на які поширюються "міжнародні медико-санітарні правила" ("особливо небезпечні", карантинні, конвенційні хвороби);
 • патогенез і клініку інфекційної патології;
 • сучасні методи профілактики, діагностики, диференційної діагностики, специфічної, неспецифічної, патогенетичної терапії, реабілітації та диспансеризації;
 • лікування невідкладних станів при інфекційних захворюваннях;
 • методи дослідження, загальні і спеціальні;
 • основи фармакотерапії, дієтотерапії, показання і протипоказання до санаторно-курортного лікування;
 • організацію проведення щеплень, протиепідемічних заходів;
 • методи визначення непрацездатності, терміну карантину;
 • роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій; правила оформлення медичної документації; передові інформаційні та Інтернет технології; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.

Джерела[edit]