Vookogud

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tagasi E-õppe metoodikad ja tehnoloogiad

Vookogud ehk uudisvoogude agregaatorid (nt. Netvibes, Pageflakes) võimaldavad tellida ja kombineerida erinevaid infovooge vastavalt infotarbija vajadustele.

Vookogud töötavad teatud infovahetusstandardite: RSS ehk Realy Simple Syndication (xml, rss, rdf), Atom feed – Atom Syndication Format (atom) alusel, tõmmates kasutajani elemente – artiklite pealkirju ja artikli algusest pärinevat tekstilõike, pilte ning linke artiklite tõelise asukohani, terviktekste. Sellist edasitoimetamise viisi nimetatakse sündikatsiooniks.

Sinu poolt erinevatest allikatest tõmmatavaid vooge saab tellida ka ühest agregaatorist teise voogude loetelu e. OPML failina – see võib osutuda vajalikuks, kui tahad vookogu vahetada või soovib mõni kaaslane sinu vookogusse tõmmatud infot lugeda.

RSS või Atom standardil töötavad otsingumootorid indekseerivad üksikuid elemente veebisaidist (nt. Postimehel on eraldi infovood kultuur ja teadus) ja võimaldavad vookogu omanikul luua endale meelepärastest elementidest uue infokanali. See lihtsustab nii ajalehtede, börsiuudiste, huvipakkuvate teemade kui ka sõprade ajaveebide jälgimist.

Vookogusid saab kasutada nii veebipõhiselt (nt. Pageflakes, Bloglines, Netvibes) kui ka oma arvutite veebibrauserites (nt. IE, Mozilla, Firefox, Flock), kuhu uudisvoogude sirvijad on juba sisse ehitatud.

Veebipõhine vookogu võib olla kättesaadav vaid vookogu omanikele, kuid alati on võimalik muuta vookogu avalikuks „maailmaks“. Vookogud moodustavad omalaadse paindliku ja areneva info-ökosüsteemi, sest võimaldavad kujundada kasutajasõbralikke infonišše. Võimalused seadistada vookogude kasutajaõigusi varieeruvad – näiteks saab Pageflakes vookogus anda kasutajatele nii osalisi vaatamisõigusi kui ka õigusi vookogu lehekülgi muuta.

Vookogusse saab tõmmata erinevaid vidinaid, mistõttu vookogu on suurepärane vahend enda paindliku veebinäo loomiseks või kaaslaste sotsiaalsete veebitegevuste koondamiseks.

VIITED: Mis on RSS 1 ja 2

Vookogude praktilised rakendused kutseõppijatele ja –õpetajatele

Näide 1: Kutseõppe vookogu näidis vookogu Netvibes vahendusel

Näidisvookogu on loodud eesmärgiga tutvustada, kuidas erinevate kutseerialade esindajad saavad end vookogu vahendusel kursis hoida olulise informatsiooniga ja tutvustada ka enda firmat. Näiteks on vookogusse võimalik tõmmata pildivoog Flickr keskkonnast (nt. teie firma poolt loodud soengunäited, rõivad, turismiobjektid), Youtube ja Splashcast keskkonna voogude abil on võimalik koostada erinevaid helindatud esitlusi või lisada filmilõike (nt. kuidas teete küünemaalinguid, milline on õige seinakrohvimistehnika, kuidas näevad välja teie poolt müüdavad kinnisvaraobjekid jne.), del.icio.us keskkonna voogude abil saata oma sotsiaalsed järjehoidjad või teiste sotsiaalsete järjehoidjate teatud märksõnade vood tõmmata oma vookogusse.

Näide 2: Kursuse monitooring ja korraldus vookogu Pageflakes vahendusel

Vookogu on hea abivahend uut tüüpi kaugkoolituskursuste koostamiseks, millel on suurem rõhuasetus enesejuhtival õppimisel. Enesejuhtiv õppimine eeldab, et õppija teeb tagasivaateid oma tegevusele. Sobivaks keskkonnaks tagasivaatete ja reflektsiooni tarbeks on ajaveebid ehk blogid. Iga õppija ootab oma õpitegevuse sooritamiseks toetust nii tuutorilt kui ka kaaslastelt. Vookogu võimaldab mitte üksnes tuutoril jälgida, mida üks või teine õppur oma ajaveebis reflekteerib, või milliseid kodutöid ta on laadinud erinevatesse sotsiaalsetesse repositooriumitesse (nt. pildid ja esitlused programmidega Youtube, Slideshare, Flickr) või mille asukohale ta oma ajaveebis viitab (nt. kogutud viited del.icio.us, dokumendid ja andmetabelid google.docs jne.), vaid õppijad saavad jälgida ka üksteise tegemisi ning teineteist toetada ja üksteise vigadest õppida. Vookogusse koondab tuutor kursusel osalejate ajaveebid ja jälgib neisse ilmuvaid uusi postitusi koondatult. Igale õppijale võib tuutor spetsiifilist toetust ja nõuandeid jagada tema oma ajaveebis, samuti võivad neisse kommentaare jätta kaasõppijad.

Vookogusse on soovitav tõmmata ka kursuse korraldamise ajaveebi voog, kus tuutor postitab kõigile olulisi teateid ja nõuandeid ja milles samuti õppijatel on võimalik kommeteerida. Vookogusse saab lisada ka muud vajalikku, näiteks ühise kalendri, teadetetahvli, foorumi või jututoa. Erinevate vookogude võimalused on erinevad. Näiteks võib Pageflakes vookogus anda õppijatele täieliku juurdepääsu vookogu moodulite muutmiseks (emaili aadresside alusel), vookogusse saab tõmmata esitluste vooge Splashcast programmist jms.