Wikiversity:Portal/vi

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Geographylogo.svg Wikiversity:Portal


Werbebanner 234x60 Wikiversity.png
Nuvola apps chat.png Cổng thông tin cộng đồng

Cổng thông tin cộng đồng là điểm xuất phát cho mỗi người dùng muốn giúp đỡ chúng ta và cần các tham chiếu đến các trang hướng dẫn bắt đầu, ở đây bạn có thể tìm thấy danh sách các tác vụ và dự án mà bạn có thể giúp.

Nếu bạn chọn một trong các ngôn ngữ ở trên bạn có thể tìm thấy thông tin này ở các ngôn ngữ đó với các tác vụ và dự án đặc thù theo ngôn ngữ.

Werbebanner 234x60 Wikiversity.png
Evolution-tasks.png Giúp đỡ

Vậy, bạn muốn giúp đỡ tại Wikiversity Beta này? Rất tốt, ở đây có danh sách các thứ mà bạn có thể làm:

A. Phát triển một ngôn ngữ[edit]

Có rất nhiều ngôn ngữ cần giúp đỡ để phát triển chúng trên Wikiversity.

2. Translate[edit]

Wikiversity Beta is Multilingual and there are always pages that need to be translated, and translations that need to be updated.

3. Policies[edit]

One of the main objectives for Wikiversity Beta is to help develop policies for the whole Wikiversity-Community.

4. Patrol[edit]

Wikiversity Beta has custodians who try to help you feel comfortable at Wikiversity, but actually anyone can help out.

Werbebanner 234x60 Wikiversity.png
Evolution-tasks.png Projects