Năng lực

From Wikiversity
(Redirected from Năng Lực)
Jump to navigation Jump to search

Năng Lực một đại lượng vật lý cho biết khả năng thực hiện một việc của lực có ký hiệu đo bang đơn vị có công thức tổng quát

Vector Năng lực[edit]

Vector lực

Trị số Năng lực

Công thức Năng lực[edit]

Năng Lực Công thức
Năng Lực khối lượng di chuyển dọc
Năng Lực khối lượng di chuyển ngang
Năng Lực di chuyển với lực ma sát
Năng Lực lò xo di chuyển ngang
Năng Lực lò xo di chuyển dọc
Năng Lực khối lượng thoát ly vòng tròn
Năng Lực khối lượng vo vòng tròn
Năng Lực vòng tròn từ Điện tích
Năng Lực lượng tử thoát ly vòng tròn

Cân bằng[edit]

Rơi tự do không có lực cản không khí[edit]

  • Rơi tự do không có lực cản không khí
  • Rơi tự do với lực cản không khí
  • Động lượng Rơi tự do với lực cản không khí

Chuyển động thẳng nghiêng[edit]

Năng lực tao ra chuyển động thẳng ngang

Năng lực tao ra chuyển động thẳng nghiêng bằng tổng của 2 chuyển động chuyển động thẳng dọc va chuyển động thẳng ngang

Cân bằng đạt được khi

Năng lực di chuyển với ma sát[edit]

Chuyển động theo vòng tròn và cung tròn[edit]

  • Năng lực vô quỷ đạo vòng tròn​
  • Năng lực thoát ly khỏi quỷ đạo vòng tròn

Vòng tròn từ của điện tích âm[edit]

Năng lực thoát ly lượng tử[edit]

Động lượng[edit]

  • Động lượng di chuyển ngang
  • Động lượng di chuyển dọc

Với ma sát

Không có ma sát