Hợp chúng quốc Hoa Kì

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

 Đang viết

Khái quát về Hợp chúng quốc Hoa Kì:

  • Diện tích: 9629 nghìn km2
  • Dân số: 296,5 triệu người (năm 2005)
  • Thủ đô: Oa-sin-tơn

Hoa Kì là quốc gia rộng lớn ở trung tâm Bắc Mĩ, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Dân cư được hình thành chủ yếu do quá trình nhập cư. Nền kinh tế của Hoa Kì phát triển mạnh nhất thế giới.

Vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên[edit]

I - Lãnh thổ và vị trí địa lí[edit]

1. Lãnh thổ[edit]

Hoa Kì là quốc gia có diện tích lớn thứ ba trên thế giới. Lãnh thổ Hoa Kì gồm phần rộng lớn ở trung tâm Bắc Mĩ, bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai. Phần đất ở trung tâm Bắc Mĩ có diện tích hơn 8 triệu km2 với chiều từ đông sang tây khoảng 4500 km và chiều từ bắc xuống nam khoảng 2500 km. Đây là khu vực rộng lớn nên thiên nhiên thay đổi rõ rệt từ ven biển vào nội địa, từ phía nam lên phía bắc. Hình dạng lãnh thổ cân đối là một thuận lợi cho phân bố sản xuất và phát triển giao thông.

2. Vị trí địa lí[edit]

Về cơ bản, vị trí địa lí của Hoa Kì có một số đặc điểm chính :

- Nằm ở Tây Bán cầu.

- Nằm giữa hai đại dương lớn : Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

- Tiếp giáp Ca-na-đa và khu vực Mĩ La tinh.

II - Đặc điểm tự nhiên[edit]

1. Sự phân hóa lãnh thổ[edit]

Ha-oai - điểm du lịch nổi tiếng của Hoa Kì

2. Tài nguyên thiên nhiên[edit]

3. Những khó khăn về tự nhiên[edit]

Dân cư và xã hội[edit]

I - Dân số[edit]

1. Gia tăng dân số[edit]

2. Thành phần dân cư[edit]

3. Phân bố dân cư[edit]

II - Một số vấn đề xã hội[edit]

1. Sự đa dạng về văn hóa[edit]

2. Sự chênh lệch về thu nhập[edit]

Kinh tế[edit]

I - Đặc điểm chung[edit]

1. Quy mô nền kinh tế[edit]

2. Nền kinh tế thị trường[edit]

3. Tính chuyên môn hóa của nền kinh tế[edit]

II - Các ngành kinh tế[edit]

1. Dịch vụ[edit]

2. Công nghiệp[edit]

3. Nông nghiệp[edit]

Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì[edit]

1. Phân hóa lãnh thổ nông nghiệp[edit]

2. Phân hóa lãnh thổ công nghiệp[edit]