Áp lực

From Wikiversity

Lực ép trên một diện tích bề mặt . Áp lực có ký hiệu đo bằng đơn vị Niutơn

Công thức[edit]

Với

, Áp Lực
, Lực Tương tác
, Diện Tích