Đánh giá ngang hàng trong giảng dạy

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Learning what to do with the drawings (7319236592).jpg

Đánh giá ngang hàng (bao gồm cả quan sát) về giảng dạy và chương trình giảng dạy chưa được sử dụng trong các trường đại học. Trong nhiều trường hợp, điều này là do việc dạy học phần lớn được xem là một hoạt động mang tính chất riêng rẽ theo cách của từng giáo viên. Mời một đồng nghiệp đáng tin cậy vào lớp học của bạn để quan sát việc giảng dạy của bạn, trong nhiều trường hợp, có thể khẳng định được việc thực hành giảng dạy của bạn thực sự tốt đến mức nào. Trong các trường hợp khác, nó có thể là một cách để xác định điểm yếu một cách nhạy cảm trong phương pháp giảng dạy của bạn. Phản hồi của đồng nghiệp của bạn có thể cung cấp cơ hội cho bạn để làm mới những gì bạn làm trong lớp học.

Quan sát việc giảng dạy của người khác, hoặc có sự quan sát của riêng bạn không phải là cách duy nhất để tham gia vào sự đánh giá ngang hàng về giảng dạy. Bạn có thể thử mời một đồng nghiệp xem lại Hướng dẫn học tập môn học của mình, để đọc qua một nhiệm vụ đánh giá và đưa ra phản hồi, hoặc ngồi cùng bạn và xem xét dữ liệu từ các cuộc khảo sát phản hồi của sinh viên để phát triển một bộ hành động. Những người khác tìm kiếm đánh giá rộng hơn thông qua xuất bản và ghi lại công việc của họ trên các trang web như Wikiversity. Tất cả các hình thức hoạt động này là các khía cạnh của đánh giá ngang hàng của chương trình giảng dạy.

Tài nguyên[edit]