Đơn vị đo lường góc

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Đơn vị đo lường của góc là Độ o hay Radian Rad . Thí dụ Góc A bằng 30o

Tương quan giửa độ và radiant

Vậy