Đường Cao Tổ Lý Uyên lập ra Nhà Đường

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
TangGaozu.jpg

Đường Cao Tổ (chữ Hán: 唐高祖, 8 tháng 4, 566 – 25 tháng 6, 635), là vị hoàng đế khai quốc của triều Đường trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 618 đến năm 626, tổng cộng 8 năm.