Đường cao hình tam giác

From Wikiversity

Đường cao của tam giác là đoạn vuông góc kẻ từ một đỉnh đến cạnh đối diện. Cạnh đối diện này được gọi là đáy ứng với đường cao. Độ dài là khoảng cách giữa đỉnh và đáy.

Độ dài đường cao[edit]

Có nhiều cách để tính độ dài đường cao, cách đơn giản để tính độ dài đường cao khi có độ dài ba cạnh là dùng công thức Heron

Với a, b, c là độ dài các cạnh; p là nửa chu vi: