Đường dài

From Wikiversity

Đường dài,một đại lượng vật lý cho biết quảng đường di chuyển của một chuyển động có ký hiệu đo bang đơn vị


Chuyển động thẳng[edit]

Chuyển động thẳng ngang
Chuyển động thẳng dọc
Chuyển động thẳng nghiêng

Chuyển động cong[edit]

Chuyển động cong

Chuyển động tròn[edit]

Chuyển động trọn vòng tròn
Chuyển động cung tròn

Chuyển động sóng[edit]

Chuyển động sóng