Đường dài

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Đường dài,một đại lượng vật lý cho biết quảng đường di chuyển của một chuyển động có ký hiệu đo bang đơn vị


Chuyển động thẳng[edit]

Chuyển động thẳng ngang
Chuyển động thẳng dọc
Chuyển động thẳng nghiêng

Chuyển động cong[edit]

Chuyển động cong

Chuyển động tròn[edit]

Chuyển động trọn vòng tròn
Chuyển động cung tròn

Chuyển động sóng[edit]

Chuyển động sóng