Đặt hiển thị văn bản ở trung tâm (center)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chức năng[edit]

Thẻ lệnh HTML hiển thị hàng chữ ở trung tâm chính giửa trang

Cú Pháp[edit]

<center> Centered Text</center>

Thí Dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is some text.</p>
<center>This text will be center-aligned.</center>
<p>This is some text.</p>

<p>The center element is not supported in HTML5. Use CSS instead.</p>

</body>
</html>
Xem kết quả hiển thị