Địa lí/Ảnh

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tất cả những hình ảnh này được lấy từ Wikimedia Commons.

Nhiệt đới[edit]

Sa mạc và núi[edit]

Đài nguyên và địa cực[edit]