Định kiến

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Định kiến là một thái độ có giá trị (nghĩa là có thể tích cực hoặc tiêu cực) không chính đáng (Allport, 1954 [1]). Mặc dù định kiến ​​thường bị coi là sai về mặt đạo đức, việc sắp xếp các thành viên của một nhóm xã hội vào một phạm trù tiêu cực có thể chỉ đơn giản là một phần của xu hướng tự nhiên đối với việc phân loại xã hội. (Augoustinos, 1994 [2]).

Tham khảo[edit]

  1. Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Reading MA: Addison-Wesley.
  2. Augoustinos, M., Ahrens, C., & Innes, J. M. (1994). Stereotypes and prejudice: The Australian experience. British Journal of Social Psychology, 33(1), 125-141.