Định luật Ôm

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
V, I và R là các đại lượng đặc trưng của định luật Ôm

Định luật Ôm là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

Hệ thức[edit]

Đối với mỗi dây dẫn, cường độ dòng điện (I) tỉ lệ thuận với hiệu điện thế (U). Mặt khác, với cùng một hiệu điện thế đặt vào hai đầu các dây dẫn có điện trở khác nhau thì I tỉ lệ nghịch với điện trở (R).

Qua đó, ta có hệ thức của định luật ôm như sau :

trong đó :

U đo bằng vôn (V),
I đo bằng ampe (A),
R đo bằng ôm (Ω).

Tham khảo[edit]

  • SGK Vật lí 9, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - phần II trang 8 (tái bản lần thứ mười lăm).