Định luật Ampere

From Wikiversity

Định luật Ampere định nghỉa tương quan giửa dòng điện , từ trường


Điện từ của dẩn điện[edit]

Với cộng dây thẳng dẩn điện dài vô tận
Với vòng tròn dẩn điện
Với cuộn từ của N vòng tròn dẩn điện

Công thức Dòng điện[edit]

Công thức Giải tích[edit]

Định luật tổng quát Ampère-Maxwell equation

Hay

Với

Dưới dạng phương trình đạo hàm riêng