Định luật Ampere

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Định luật Ampere[edit]

Định luật Ampere định nghỉa tương quan giửa dòng điện , từ trường

Định luật tổng quát Ampère-Maxwell equation[edit]

Hay

Với

Dưới dạng phương trình đạo hàm riêng

Điện từ của dẩn điện[edit]

Với cộng dây thẳng dẩn điện dài vô tận

Manoderecha.svg

Với vòng tròn dẩn điện

Magnetic field of wire loop.svg

Với cuộn từ của N vòng tròn dẩn điện

Basic Inductor with B-field.svg