Định luật Faraday

From Wikiversity

Định luật Faraday[edit]

Định luật Faraday cho rang

Điện cảm ứng từ được tạo ra từ thay đổi cảm ứng từ theo thay đổi thời gian .

Điện từ của dẩn diện[edit]

Vòng tròn dẩn điện[edit]


Cuộn tròn của N vòng tròn dẩn điện[edit]