Định luật Heinsberg

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Theo Heinsberg,tính chất xác định trạng thái quang tuyến

Quang tuyến chỉ có thể xảy ra ở một trong hai trạng thái ở một thời điểm thời gian