Định luật Heisenberg

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Theo Heisenberg, quang tuyến nhiệt điện từ chỉ có thể ở một trong 2 tra,ng thái ở một tần số thời gian