Định luật Newton

From Wikiversity

Các định luật vật lý được nhà vật lý học Isaac Newton tìm ra lần đầu tiên và được xuất bản trong cuốn sách Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (Các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên) năm 1687. Newton dùng những định luật này để giải thích và nghiên cứu chuyển động của các vật thể, ví dụ như chuyển động của các hành tinh trong hệ mặt trời.[5]

5 quy luật Newton[edit]

Vật và Lực tương tác với nhau theo 5 quy luật Newton sau

  1. Vật ở nguyên trạng thái khi không có Lực tương tác
  2. Vật sẻ thay đổi trạng thái khi có Lực tương tác
  3. Vật sẻ tạo một phản lực chống lại lực tương tác
  4. Ở trạng thái ca&n bằng, tổng lực tương tác với vật bằng không
  5. Lực hút giửa hai vật tỉ lệ với bình phương khoảng cách