Jump to content

Định luật Ohm

From Wikiversity

Định luật Ohm cho biết tương quan giửa điện thế và điện trở

Công thức[edit]

Với

- Điện thế (V)
- Dòng điện (A)
- Điện trở kháng ()

Từ trên