Định luật về công

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Định luật về công : Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Vật lí 8 (NXB Giáo dục Việt Nam) - tr.51