Động lượng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Động lượng đại diện cho di chuyển của một khối lượng ở một vận tốc do có một lực tương tác với khối lượng