Động lực

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lực tương tác với động lượng làm cho động lượng di chuyển

Công thức Động lực[edit]

Công thức Vectơ Động lực[edit]