Động vật

From Wikiversity

Thú[edit]

Chuột
 • Sửu
Trâu
 • Dần
Cọp
 • Mẹo
Mèo
 • Thìn
Rồng
 • Tị
Rắn
 • Ngọ
 • Mùi
 • Thân
Khỉ
 • Tuất
Chó
 • Dậu
 • Hợi
Heo