Điện AC

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Điện DC có điện thay đổi theo thời gian

Công thức toán[edit]

Wave.png

Ký hiệu[edit]

Voltage Source (AC).svg

Nguồn phát điện AC[edit]

Elementary generator.svg