Điện tích âm

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khi vật nhận điện tử âm , vật sẻ trở thành điện tích âm có các đặc tính sau

Vật Điện tích Điện lượng Điện trường Từ trường
Vật + Điện tích âm -Q VFPt minus thumb.svg B ↓