Điện tích dương

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khi vật cho điện tử âm , vật sẻ trở thành điện tích dương

Vật Điện tích Điện lượng Điện trường Từ trường
Vật - Điện tích dương +Q VFPt plus thumb.svg B ↑