Điện từ cộng dây thẳng dẫn điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Lối mắc Hình Công thức
Điện từ cộng dây thẳng dẫn điện Manoderecha.svg