Điện từ của dẩn điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Manoderecha.svg Magnetic field of wire loop.svg Basic Inductor with B-field.svg

Điện từ cộng dây thẳng dẫn điện[edit]

Manoderecha.svg


Cường độ điện từ cảm

Điện trở nhiệt

Năng lượng điện thất thoát dưới dạng nhiệt

Năng lượng điện phát

Năng lượng điện truyền

Điện từ vòng tròn dẫn điện[edit]

Magnetic field of wire loop.svg

Điện từ cảm

Điện thế thuận

Cân bằng đạt được khi


Điện từ cuộn từ dẫn điện[edit]

Basic Inductor with B-field.svg
Điện từ
Điện từ cảm ứng
Lực điện từ
Điện từ nhiểm

Phương trình đạo hàm Điện từ nhiểm

Sóng điện từ

Phương trình vector dao động sóng điện từ

Phương trình sóng điện từ

Onde electromagnetique.svg


Hàm số sóng điện từ

Phóng xạ sóng điện từ