Điện từ cuộn từ dẩn điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Lối mắc Hình Công thức
Điện từ cuộn từ dẫn điện
Basic Inductor with B-field.svg

Điện từ


Điện cảm ứng từ


Từ lực

Từ nhiểm
Dao động điện từ
Sóng điện từ
Onde electromagnetique.svg


Onde electromagnetique.svg --> ≈≈≈≈≈
Phóng xạ sóng điện từ