Điện trở kháng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Điện trở kháng là đặc tính kháng điện của Điện trở . Điện trở kháng có ký hiệu R và Biểu tượng mạch điện

Resistor.gif

Điện trở tạo từ một cộng dây dẩn điện có kích thước Chiều dài l , Với Diện tích bề mặt A, và Độ dẩn điện ρ, có điện trở kháng tính bằng

Định luật Ohm[edit]

Theo định luật Ohm

Vậy,

Độ dẩn điện[edit]