Điện trở kháng và Nhiệt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thí nghiệm cho thấy, điện trở kháng có thay đổi theo nhiệt hấp thụ và có năng lượng điện thất thoát dưới dạng năng lượng nhiệt toả vào môi trường xung quanh

Điện trở kháng và Nhiệt[edit]

Điện trở kháng tăng theo nhiệt độ tăng như sau

. Dẩn điện
. Bán dẩn điện

Điện trở kháng năng lượng điện thất thoát[edit]

Năng lượng điện thất thoát dưới dạng năng lượng nhiệt toả vào môi trường xung quanh