Đinh Tiên Hoàng Đinh Bộ Lĩnh lập nước Đại Cồ Việt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Colaudinhbolinh.JPG
VuaDinhTienHoang.jpg

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, tự xưng là Đại Thắng Minh Hoàng đế, tức là Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư.