Đinh chiều dòng điên

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Diode symbol.svg

Điên DC[edit]

chiều dòng điện theo chiều muổi tên từ trái sang phải
chiều dòng điện theo chiều muổi tên từ phải sang trái

Điên AC[edit]

Cho qua nửa sóng diện dương
Cho qua nửa sóng diện âm