İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Bölümler

From Wikiversity
Bölümü
Bölüm resmi

İnsanları ve kültürleri tarihsel yönüyle ve güncel durumuyla ele alarak inceleyen alandır.

Bölümü
Bölüm resmi

Fiziksel bulguların elde edilmesi ve çözümlenmesi yoluyla insan etkinliklerini inceleyen alandır

Bölümü
Bölüm resmi

Dünya, özellikleri ve barındırdığı canlılarla ilişkisi gibi konuları inceleyen alandır.

Bölümü
Bölüm resmi

Sözlü ve yazılı çeviri ile yerelleştirmenin kuramsal ve uygulamalı incelemelerini konu edinen çokdisiplinli bir alandır.

Bölümü
Bölüm resmi

İnsan dillerinin ses, seslem, tümce, söylem gibi yönlerini ve diğer alanlarla ilişkilerini inceleyen alandır.

Bölümü
Bölüm resmi

İnsanın varoluşunu ve dünyayı temellendirme ve anlamlandırmayı konu edinen alandır.

Bölümü
Bölüm resmi

Toplum ve devlet kurumlarının davranışları düzenlemek için oluşturup uyguladığı kurallar düzenini inceleyen alandır.

Bölüm resmi

Yaratıcı kavramını ve din konularını bütün yönleriyle ele alıp inceleyen alandır.

Bölümü
Bölüm resmi

Davranış ve zihinsel süreçleri inceleyerek temellendirmeyi konu edinen alandır.

Bölüm resmi

Ülkelerin siyaseti ve ülkelerarası ilişkileri kavramsal bir çerçeveden değerlendirmeyi amaçlayan alandır.

Bölümü
Bölüm resmi

Toplumsal davranışlar ve toplumu kökenleri, gelişimi, düzenlenişi ve kurumlarıyla birlikte inceleyen alandır.

Bölümü
Bölüm resmi

Yazılı belgeleri temel alarak geçmişi inceleyen alandır.

Bölüm resmi

Türk dili ve edebiyatını inceleyen bilimdir.