Jump to content

Автобиография

From Wikiversity

Приложете следните неща:

- Снимка

- Лични данни

- Трудов опит

Опишете трудовия си опит, като започнете от последната си месторабота, и продължете в хронологичен ред назад.

- Образование

Избройте периодите, учебните заведения и специалностите, които сте завършили, както и допълнителни квалификации, които сте придобили, в хронологичен ред от последната към първата. Ако току-що завършвате, трябва да започнете Вашето CV с тази информация.

- Допълнителни умения

- Интереси и хобита