Аналітичний Центр "Експерт-група"

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Аналітичний Центр "Експерт-група" - Громадська організація

Аналітичні центри , також «фабрики думок», осередки дослідження , дослідницькі осередки, інститути , науково-дослідні інститути або науково-дослідні центри (англ. think tank, think factory, policy institute, research institute, research center) — дослідницькі організації, які здійснюють дослідження, адвокацію та консалтинг у таких сферах як міжнародні відносини, стратегія, економіка, техніка, екологія, культура. Більшість із них є незалежними від держави і неприбутковими організаціями, проте серед них є і такі, що отримують прибутки від консалтингової діяльності. Провідні аналітичні центри можуть чинити вплив на вироблення рішень у різних сферах.Вперше словосполучення «brain trust» вжив американський журналіст Аллен Уайт у статті в журналі Saturday Evening Post.

Прикладами аналітичних центрів є інститут Брукінгса, корпорація RAND, центр Вудро Вілсона, The Heritage Foundation, Chatham House, в Польщі — CASE, в Україні — Національний інститут стратегічних досліджень, центр Разумкова, VoxUkraine.В США працює близько 1200 аналітичних центрів, мозкові центри нараховують близько 50 працівників і мають фінансування . При університетах працює майже 60 Think Tanks. Ще 60 є незалежними громадськими організаціями. Більшість найвпливовіших Think Tanks працюють у Вашингтоні.Одним з найвпливовіших аналітичних центрів США є The Heritage Foundation («Спадщина»). Це стратегічний дослідницький інститут, що займається широким спектром питань громадської політики. Зокрема Heritage Foundation розробив моделі пенсійної системи, модель американської економіки, модель родини. Ідея інституту — побудувати статистичну модель суспільства і забезпечити доступ до неї широкої громадськості. Фундація видає ряд аналітичних досліджень, з найвідоміших — щорічний «Index of Economic Freedom», «Мандат на лідерство» . Інститут міжнародної економіки (Institute for International Economics) — приватний некомерційний незалежний дослідний інститут, створений для вивчення економічної політики. Займається економічним аналізом, проблемою глобалізації, перспективним прогнозуванням.Українська національна інформаційна служба — недержавна некомерційна організація, метою якої є проведення досліджень та розповсюдження інформації . Приклад діяльності — організація і проведення конференції «Прагнення України до зрілої державності» .

Фундація Україна-США — недержавна некомерційна організація, заснована з метою сприяння розвитку демократії, стимулювання вільного ринку та зміцненню прав людини .Понад два десятки Think Tanks утворено при вузах України, зокрема, Дніпропетровському, Київському, Львівському, Таврійському, Тернопільському та Чернівецькому національних університетах, НАДУ при Президентові України, Харківській національній юридичній академії та ін. Крім того, в Україні діють аналітичні центри окремих олігархів, бізнесових структур, політичних партій.

Серед аналітичних структур України є:[edit]

Агентство гуманітарних технологій (АГТ), Аналітичний центр ADASTRA Агентство Стратегічних Досліджень Академію економічних наук України, Асоціацію молодих українських політологів і політиків (АМУПП), Атлантична Рада України (АРУ), Всеукраїнську експертну мережу (ВЕМ), Вокс Україна — незалежна аналітична платформа, яка допомагає Україні рухатися в майбутнє. У фокусі — економіка, держуправління, суспільні процеси та реформи. Серед ключових продуктів центру — журнал, "Індекс реформ", ККД депутата, Voxcheck, медійна екосистема, дослідження, інші суспільно-важливі аналітичні продукти. Інститут демократії ім. Пилипа Орлика утворений в 1993 р. Основні напрямки діяльності охоплюють широкий спектр проблем: дослідження державного самоуправління та місцевого самоврядування, громадянського суспільства, національної безпеки, прав людини та національних меншин, охорони довкілля. Джерела фінансування — в основному міжнародне. Має близько 20 постійних професійних працівників та 30 асоційованих Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва (ІЄАП), Інститут Європейської Інтеграції (ІЄІ), Інститут Політичної Інформації, Інститут суспільно-економічних досліджень Інститут трансформації суспільства (ІТС, інститут О. Соскіна) — засновано в 1994 р. Провадить дослідження в галузі економічних реформ, політичної трансформації суспільства, соціології, державного управління і національної безпеки, геополітики. Видає журнал «Економічний часопис». Джерела фінансування внутрішньоукраїнські та міжнародні. Має 10 професійних працівників та 50 сумісників Культурологічний часопис «Ї», Київський міжнародний інститут соціології, Київський центр інституту Схід-Захід (КЦІСЗ), Київський центр політичних досліджень і конфліктології (КЦПДК) — незалежна неурядова неприбуткова експертно-аналітична організація. Напрямок діяльності Центру — дослідження процесів трансформації українського суспільства і державних інститутів у період переходу від тоталітаризму до демократії. Кримський центр незалежних політичних дослідників та журналістів Ліга стратегічного розвитку — незалежна неурядова організація, що здійснює аналітичні дослідження у багатьох галузях та сферах. Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) . Мета діяльності центру — сприяння розвитку демократичного суспільства та ринкової економіки в Україні, процесам європейської інтеграції України. Здійснює аналітичні дослідження економіки України, прогнози розвитку та оцінку можливих ризиків. На основі опитування промислових підприємств України проводить моніторинг економіки на мікрорівні.

Наукове товариство ім. Шевченка,[edit]

Політологічний центр "Генеза" у Львові

Український інститут публічної політики (УІПП), Український культурологічний центр (УКЦентр) та аналітично-інформаційний журнал «Схід» (Донецьк), Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД);

Центр дослідження суспільства, з 2014-го — Аналітичний центр CEDOS. Раніше діяльність центру спеціалізувалася на дослідженнях державної політики та суспільних процесів у сферах освіти, міграції та міського розвитку. З 2018 року центр змістив та розширив фокус на проведення інтертематичних міждисциплінарних досліджень у сферах гуманітарних і соціальних питань України. Цінності центру: соціальна справедливість, рівність всіх людей в їхніх правах, обґрунтоване прийняття рішень.

Центр європейських та міжнародних досліджень (ЦЄМД),[edit]

Центр інновацій та розвитку заснований у 1996 р. Напрямки діяльності — розвиток «третього сектора» в Україні. Видає свій журнал. Річний бюджет — 25 тис. дол. Має 6 постійних працівників та 20 інших Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України (ЦМКЗПУ), Центр політико-правових реформ (ЦППР) — утворений у 1996 році для сприяння проведення реформ у політичній та правовій сферах з метою утвердження в Україні верховенства права та належного урядування. ЦППР здійснює дослідження щодо інституційної організації держави у таких напрямках: конституційний лад, публічна адміністрація, судівництво, кримінальна юстиція, доступ до публічної інформації та електронне урядування. ЦППР об'єднує провідних експертів з питань публічного права. Головний офіс ЦППР знаходиться у Києві, є відділення у Львові. Центр політичних студій та аналітики «Ейдос» Український центр економічних і політичних досліджень ім. Разумкова — неприбуткова громадська організація. Здійснює дослідження в сферах: внутрішня політика; соціально-економічний розвиток України; енергетика; державне управління; міжнародна економіка; зовнішня політика; національна безпека і оборона; військове будівництво; міжнародна і регіональна безпека; миротворча діяльність. УЦЕПД Центр стратегічних досліджень , Фінансування просунутих українських Think tanks. Наведемо деякі приклади окремих «мозкових центрів», які зараз успішно працюють. Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» аналітична організація, заснована , метою діяльності якої є розбудова української держави, а саме її інтеграція в європейські та євроатлантичні структури. Фундація DEJURE — український центр, створений у 2016 році з метою розвитку права та впровадження в Україні реформ .

Джерела та література[edit]

https://uk.wikipedia.org/wiki/Християнство

https://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Християнство

https://www.facebook.com/Аналітичний-Центр-Експерт-група-527086031015671/

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80

Галич О. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, генеза, перспективи / Олександр Галич. – Луганськ: «Знання», 2001. – 244 с.