Jump to content

Въведение в Java

From Wikiversity

Какво е Java?[edit]

Java или Джава е обектно-ориентиран език за програмиране, работещ върху различни платформи, разработен от Sun Microsystems. Излязъл за първи път през 1995, е разработен като технология за интернет, независима от машината, на която работи. Езикът се базира на синтаксиса на езиците C и C++ за да го направи по-лесен за учене за програмисти, които знаят тези езици. Езикът Java си е заслужил място сред най-ползваните езици за програмиране.

Java има някои качества, които са допринесли за популярността му:

 • Независимост от платформа - Много езици са съвместими само с по една платформа. Java е създадена така, че да работи на всеки компютър, независимо дали операционната му система е Windows, Linux, Mac, Unix или друга.
 • Лесен за употреба - Създателите на Java са се опитали да я създадат така, че кодът да може да бъде писан ефикасно и лесно.
 • Многофункционална - Java може да създава множество различни програми, включително и такива със сложен графичен интерфейс.....

История на Java[edit]

Виж статията История наJava в Уикипедия

Платформата Java[edit]

Това, което различава Java от други езици за програмиране е това, че един и същи компилиран код може да работи на множество операционни системи.

При останалите езици сорс кодът (кодът, написан от програмиста) се компилира от компилатор, който прави .exe-файл. Файлът е на машинен език и може да се ползва от една операционна система/процесор, така че програмистът би трябвало да ги компилира поотделно за всяка операционна система/процесор.

Java е различен в това отношение. Той не компилира до машинен код. Компилацията създава bytecode извън сорс кода. Байткодът (Bytecode) е нещо подобно:

 a7 f4 73 5a 1b 92 7d

When the code is run by the user, it is processed by something called the Java Virtual Machine (JVM). JVM по същество е интерпретатор на байткода (bytecode). Чете байткода и го изпълнява. Има различни версии на JVM, които са съвместими с всяка операционна система и могат да изпълнят еднаквия код. Фактически няма никаква разлика за крайния потребител, но това улеснява много програмистите.

Инсталирането на Java Development Kit[edit]

Преди да инсталирате Java Development Kit (JDK), е добре да знаете какво е това. Разпространява се от Sun. Съдържа библиотеките и компилатора, нужни за Java. JDK не трябва да се бърка с JRE (Java Runtime Environment). JRE е JVM (Джава виртуална машина) за отваряне, а не компилиране на Java програми.

Сваляне и инсталиране[edit]

За да свалите JDK, отидете на http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp. Кликнете на "JDK 6.0 with NetBeans 5.5". Следвайте инструкциите за сваляне на инсталацията на JDK. Ако използвате Windows, просто пуснете инсталационния файл и следвайте инструкциите. Ако използвате UNIX, Solaris или Linux, може да е нужна повече работа.

Ако използвате Macintosh, последната версия на JDK автоматично се инсталира от оперционната система. Тъй като Java на Macintosh се разработва от Apple, в сътрудничество със Sun, текущата версия на Macintosh може да не е текущата версия на Sun.

Note on Editions[edit]

JDK се предлага в три издания.

  Java 2 Standard Edition (J2SE)- Това е основната платформа за Java.
  Java 2 Enterprise Edition (J2EE)- Това издание е основно за разработване и управление на 

разпределени multitier архитектура на Java приложения, базирани до голяма степен от модулни компоненти, софтуер, работещ на сървър на приложения.

  Java 2 Micro Edition (J2ME)- Това е основно за разработване на програми, които да работят на потребителските applicances, като PDA и мобилни телефони.

Конфигурация на променливите[edit]

Преди да пишете код се препоръчва да настроите променливата за пътека (Path) за вашата система, така че да можете по-лесно да компилирате.

За потребители на Windows[edit]

 • В Контролния панел (Control Panel) с двойно кликване отворете "Система" (System)
 • За XP и 2000 кликнете на "Разширени" (Advanced) и кликнете "Променливи на средата" (Enviroment Variables). За NT кликнете на "Среда" (Environment).
 • Изберете променливата Path и кликнете "Редактиране" (Edit)
 • Добавете път към bin директорията на инсталацията на Java на твърдия ви диск. Би трябвало да е: C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\bin освен ако не сте я променили по време на инсталацията.
 • Кликнете OK

За потребители на Linux и UNIX[edit]

One way to set your path in Linux/Unix is to add a path export to your bash profile.

 • In order to do this, first open your bash profile in a text editor. For example,

pico ~/.bash_profile

 • Then add this line:

export PATH=$PATH:/usr/local/jdk/bin

Note that the path to the java directory "/usr/local/jdk/bin" may be different on your machine.

 • Restart your shell.

За потребители на Macintosh[edit]

Apple sets everything up for you. Sit back and relax.

The only drawback is that because Apple handles development and maintenance of Java on the Mac, there is usually a delay from the time that a new version is released by Sun and the time that the new version is released on the Mac. Also, getting the latest version sometimes requires an operating system upgrade.

Oh well, you can't have everything.

"Hello World"[edit]

По традиция, когато се учи нов език за програмиране, първата програма, която се пише кара компютъра ви да напише "Hello World". Това не е голямо предизвикателство, но ви дава възможнст да видите дали правилно сте инсталирали JDK.

Java компилаторът чете обикновенни текстови файлове. Отворете текстов редактор като Notepad (не използвай те сложни програми като Microsoft Word). Напишете този код, имайки предвид, че Java прави разлика между малки и главни букви:

public class HelloWorld 
{
	public static void main (String[] args) 
       {
		System.out.println("Hello World!");
	   }
}

Ето версия за JDK 1.5 и по-късни на Hello World

public class HelloWorld 
{	
    public static void main(String... args) 
      {
        System.out.println("Hello World!");
      }
}

Запазете файла като HelloWorld.java. Start your system's command line and navigate to the folder that you saved HelloWorld.java to. Type javac HelloWorld.java. This runs the java compiler, javac, and creates a class file, which contains the bytecode for the application. Next type java HelloWorld. This runs the class file that was just created by the compiler. Your console should print:

Hello World!Congratulations - you finished reading Intro to Java. Now, you can move on to Basic Java Language